Ефективне підживлення кукурудзи за нестабільних погодних умов

Як відомо, найбільша потреба кукурудзи в макроелементах починається від фази 10-12 листків до фази молочної стиглості. Саме в цей період рослини споживають 80-90 % елементів живлення, серед яких ключове місце займає азот.

Забезпечити максимальну доступність азоту в цей критичний період можливо лише за допомогою прикореневого підживлення азотними добривами. Застосування гранульованих азотних добрив в пізніші фази розвитку рослин є обмеженим технологічними труднощами їх застосування або ж фізико-хімічними особливостями форм азоту у даних добривах. Також не можливо застосовувати дані добрива в посушливих умовах, що останнім часом спостерігається все частіше.

Одним із оптимальних варіантів прикореневого підживлення є КАС. Наявність трьох форм азоту в даному добриві дозволяє розтягнути у часі тривалість поглинання азоту рослинами. Спочатку рослини поглинають нітратну форму і амонійну форму, в той час як амідний азот зазнає трансформацій. Це дозволяє подовжити знаходження азоту в прикореневій зоні рослин. Однак за високих температур амідна форма душе швидко переходить в амонійну, що може спричиняти втрати азоту при поверхневому внесенні, або ж надмірно поглинатися рослинами, що також може мати деякий токсичний ефект.

Застосування КАС у поєднанні із препаратом Stabiluren® 30 дозволяє усунути ці недоліки. Активний компонент препарату Stabiluren® 30 уповільнює перехід амідної форми азоту в амонійну, що подовжує тривалість поглинання рослинами добрива. Крім того, практично до нуля знижуються втрати азоту при поверхневому застосуванні КАС, в тому числі при підживленні кукурудзи по технології Y-drop. Використання препарату Stabiluren® 30 сприяє максимальному проникненню добрива в кореневу зону рослин із мінімальними втратами діючої речовини.

Крім того, використовуючи препарат Stabiluren® 30 можливо прикоренево вносити водні розчини карбаміду без втрат азоту і при цьому створити максимально пролонговане забезпечення азотом рослин.

Додавання препарату Stabiluren® 30 до КАСу дозволяє:

– Максимально уникнути газоподібних втрат азоту, що критично важливо при поверхневому застосуванні;

– Краще проникати добриву в кореневу зону рослин, особливо в посушливих умовах;

– Подовжити поглинання рослинами азоту в критичні періоди наливу зерна;

Забезпечити рівномірність надходження азоту в рослини, за рахунок поступового переходу амідної форми в доступну для поглинання кореневою системою.

За деталями та консультаціями звертайтесь до менеджера у вашому регіоні.

Динаміка ваших рішень – це Динаміка вашого прибутку!

Інші новини